Funktioner som kommer att förändra ditt företag

Med Intempus tidregistrering får du överblick över verksamheten och slipper tidsödande pappersarbete. Intempus gör fakturering och löneutbetalning enkelt, snabbt och effektivt. Det betyder mer tid till allt det roliga!

Läs mer
Screenshot
icon
Tidregistering

Med Intempus tidregistrering kan du rapportera in start- och sluttidpunkt för ditt utförda arbete. Appen beräknar själv tidsåtgången och kan ev. dra ifrån raster från inrapporterat antal timmar. I Intempus kan du registrera alla typer av timmar, exempelvis fakturerbart arbete, sjukfrånvaro, semester, övertid etc.

icon
Registrering av körsträcka

Intempus ger användarna möjlighet att ange start- och slutposition, varefter Intempus automatiskt beräknar körsträckan. Appen kan dessutom hantera olika typer av färdmedel, exempelvis "egen bil" eller "firmabil".icon
Produktregistrering

Intempus produktregistrering ger användarna möjlighet att koppla verksamhetens produktkatalog till Intempus. Genom Intempus har medarbetarna möjlighet att registrera förbrukning av artiklar på enskilda projekt. Om så önskas finns möjlighet att koppla en Bluetooth-streckkodsscanner till Intempus, så att medarbetarna enkelt kan hitta varorna i katalogen.

icon
Tilläggsregistrering

Med Intempus får användarna också möjlighet att inrapportera tillägg och avgifter, såsom ackordstillägg, beredskapstillägg, övertidsersättning och liknande. Vidare kan denna funktion användas till att registrera maskintimmar knutna till ett specifikt projekt. Funktionen kan med andra ord anpassas efter just din verksamhets behov.

Background Image

Få överblick med hjälp
av Intempus Administrationssystem

Intempus Administration innehåller alla dina projekt, kunder, och medarbetare. Intempus Administration är webbaserat och fungerar med alla datorer och surfplattor.

icon
Godkänn arbetet

I Intempus Administration godkänns arbetet innan det överförs till ditt bokföringssystem. Du kan också ha flera administratörer i Intempus.

icon
Upprätta regler

I Intempus Administration har du full kontroll över vilka projekt dina medarbetare ska ha tillgång till, och vilka typer av arbete de kan utföra.

icon
Rapporter

I Intempus Administration kan du upprätta olika typer av rapporter, exempelvis rapporter gällande kompledighet eller sjukfrånvaro.

icon
Integration

Intempus Administration kan integreras med dina nuvarande bokförings- och lönesystem. Slipp onödigt krångel med att administrera flera system genom att låta dina data flöda fritt mellan systemen.

icon

Integration med ditt bokföringssystem.

Intempus har full integration med bokföringssystemet e-conomic, så att dina data kan flöda fritt mellan Intempus och e-conomic. Du kan med andra ord skapa ett projekt i Intempus, som du inom ett par minuter kommer åt i e-conomic. Intempus utför också full integration med andra bokföringssystem som Microsoft Dynamics C5 och NAV.

Det kan inte bli enklare att betala ut lön till dina anställda!

Slipp dubbelarbete. Intempus Administration innehåller alla dina medarbetares tidrapporter. Tidrapporterna används som löneunderlag. Med Intempus kan du överföra dessa underlag till exempelvis Bluegarden Lön och Swelön, varefter lönekörningen kan göras med bara några klick.

Låt Intempus hålla koll på dina anställdas övertid

Kollektivavtal & lokala avtal
Intempus regelmotor gör det möjligt att anpassa reglerna till kollektivavtal och lokala avtal. Om medarbetarna arbetar utöver normal arbetstid beräknar Intempus automatiskt övertidstillägg. Medarbetarna och kontoret behöver därmed inte själva beräkna olika slags tillägg. De behöver endast inrapportera start- och sluttidpunkt – sedan beräknar Intempus resten med hänsyn till era kollektivavtal och lokala avtal.

Kompensationsledighet/övertidsersättning
Med Intempus får du också överblick på medarbetarnas arbetstid genom att upprätta en dagsnorm för varje medarbetare. Om denna tid inte uppnås under dagen får medarbetaren meddelande om att normaltiden inte är uppnådd.

Freelancer Essentials

Har du frågor?